Category "Novinky v I.S.D.D. plus"

V poslednej dobe sme si všimli záujem stredoškolákov o praxe v oblasti IT, ako aj rôzne aktivity mladých ITčkárov v oblasti propagácie práce, praxe či stáží pre rovesníkov. Páči sa nám, že majú záujem vzdelávať sa nad rámec štúdia a spojiť vedomosti, získané v škole, s praktickou ochutnávkou. Tak sme si s kolegami povedali, že im v tom trošku pomôžeme. A spustili sme pilotnú stáž.

Študentov podporujeme už dlhšie rôznymi spôsobmi, či už je to možnosť brigády, prednášky na STI (radi však prídeme kamkoľvek:), infostánkom na Night of Chances alebo sponzoringu beánie. Stáž však bola nová vec. Jeden z našich Tech-Buddies pripravil sylaby štúdia s praktickými cvičeniami reálnych zadaní, na ktorých pracujú u nás programátori. Samozrejme, prispôsobených výukovým potrebám. A privítali sme Mateja.

“Pôsobil som vašej firme ako stážista 3 týždne a bola to moja prvá skúsenosť práce v IT segmente. Keďže sa programovaniu plánujem venovať aj po strednej/vysokej škole, som veľmi vďačný za to, že som dostal túto možnosť.

     Vďaka tomuto som zistil ako funguje firma so zameraním na vývoj softvéru, naučil som sa ako fungujú databázy, programovanie v PL/SQL a tvorbu webov. Čo mi možno trochu chýbalo bolo začlenenie do problematiky zákaziek a komunikácie so zákazníkom.

     Po celú dobu som mal pri sebe skvelých ľudí a vládla rodinná atmosféra. Obzvlášť by som chcel poďakovať Janke Scalzi, Radovi Vdoviakovi za to, že som sa na nich mohol kedykoľvek obrátiť a takisto Erikovi Zimkovi za to, že ma po celú dobu sprevádzal touto stážou. :)”

Matej Pakán  

Ak by ste si tiež mali chuť vyskúšať prácu u nás, ozvite sa nám na: [email protected].

Naša spoločnosť dohodla strategické partnerstvo s firmou Cognexa, ktorá sa zaoberá aplikáciou machine learning a umelej inteligencie do business procesov. Spolu so vzájomnými analytickými schopnosťami a skúsenosťami I.S.D.D. s dodávkami korporátnych SW riešení sme schopní ponúknuť  unikátne riešenia v oblasti kontroly kvality priemyselných výrobkov, prediktívnej údržby, zákazníckej a zamestnaneckej prediktívnej analytiky, riešení na báze IoT a OCR a pod.  Máme za sebou radu vydarených PoC ako aj nasadených riešení v bankovníctve, telcu a u priemyselných klientov.

V našej firme sme mali tradíciu vzdelávania už dávnejšie. Keďže sme však pracovali na nových, zaujímavých projektoch a skúšali pre klientov rôzne inovatívne prístupy a technológie, rozhodli sme sa podeliť sa s kolegami o nadobudnuté skúsenosti, znalosti, či chyby, ktoré vznikali počas práce na týchto projektoch. Pre rok 2018 máme naplánovaných 15+ školení, z ktorých 7 sa už zrealizovalo. U nás je vzdelávanie nevyhnutnosť a dávame priestor na rozvoj všetkým, ktorí o to majú záujem.

Venovali sme sa napríklad GDPR, ktorým vo firme žijeme takmer všetci a pomohli sme s jeho úspešnou implementáciou pre viacerých klientov. Tiež oblasti microservices, ktorá má veľmi zaujímavé využitie pre mnohých klientov a prináša väčšiu flexibilitu do ponúkaných technických riešení. Lákadlom bol aj blockchain a jeho využitie, kde síce kolegovia dúfali, že dostanú tipy na mining, ale ako sa ukázalo, téma má oveľa širšie využitie a tento inovatívny prístup inšpiroval viaceré spoločnosti vo svete. Zaslúžený úspech mala prednáška o IOT (internet of things), predstavená na kazuistike konkrétneho riešenia pre klienta, ktoré je svojím rozsahom na Slovenskom trhu jedinečné a prináša úplne nové možnosti do správy a monitoringu ako zariadení, tak aj analytiky a využitia získaných dát od užívateľov pre firemného klienta. Veľký potenciál tejto oblasti vidíme aj v priemyselných riešeniach. Viac o téme sa dočítate TU. Prepracovaný pohľad na svet databáz ponúkala aj prednáška zameraná na NoSQL databázy. U nás vo firme pomáhame klientom so správou a spracovaním užívateľských dát pre rôzne účely a radi sa dozvieme, aké sú trendy aj v tejto oblasti. Aktuálnym trendom v oblasti AI a Machine learningu sme sa priučili od externého lektora z Cognexy.

Všetky tieto workshopy, prednášky, diskusie a školenia mohli prebehnúť vďaka super kolegom, ochotným podeliť sa o svoje skúsenosti, poznatky, prístup, či svetové trendy. Témy sú voľne prístupné a prednášky otvorené pre všetkých vo firme – pre študentov, vývojárov aj netechnikov. A keďže projektov pribúda, máme stále nové nápady na témy. Školenia sú od vývojárov, pre vývojárov. Snažíme sa dať priestor učiť sa nové veci všetkým kolegom, aj keď  aktuálne pracujú napríklad s inými technológiami. No a vzhľadom na to, že väčšina školení prebiehala podvečer, pivo+chlebíčky pomáhali dotvoriť neformálnu atmosféru 😊.

Už tradične sa na FIIT STU uskutočňuje NOC príležitostí Technology – Night of chances Technology organizovaná Nexteriou. Cieľom podujatia je osloviť mladých ľudí, ktorí študujú technické odbory a sprostredkovať im skúsenosti z praxe prostredníctvom spolupráce s rôznymi firmami a mnoho ďalšieho. Tento rok sme sa po prvýkrát zúčastnili tohto podujatia aj my.

Za spolupráce našich kolegov, ktorí pomohli pripraviť workshop, prezentačné materiály, prišli do stánku povedať študentom o svojej práci programátorov sa nám podarilo zaujať neočakávané množstvo študentov. Keďže portfólio projektov, ktoré máme je naozaj pestré, budúci programátori sa mohli dozvedieť viac o jave, PHP, databázovom programovaní, IoT, blockchaine, smart-meteringu, a mnohom ďalšom. Suverénnym víťazom na stánku bolo IoT zariadenie na meranie a analytiku spotreby, ktoré sme robili pre jedného klienta. Na konkrétnom príklade si mohli pozrieť výsledky softvérového vývoja spolu s harvérom. Okrem technológií sa však mohli dozvedieť z prvej ruky aj o živote vo firme, vrátane firemných akcií, vzdelávania a športov. Pre java nadšencov si dvaja naši seniori pripravili workshop o vývoji aplikácií v enterprise prostredí. No a tých študentov, ktorí si to chceli pozrieť na vlastné oči, sme zavolali k nám na kávu na Deň otvorených dverí :). Zopár z nich sme si aj rovno nechali a ponúkli im spoluprácu.

 

 

Nástroj na zefektívnenie Vášho biznisu

 

I.S.D.D. plus s.r.o. vyvinula špecializovaný modul pre IOT  riešenia   svojich zákazníkov: IOT Business Hub. Technológie budúcnosti nasadené v reálnom biznis prostredí, ktoré pomáhajú modernizovať procesy a pomôcť našim zákazníkom budovať úspešnú firmu aj v súčasnom rýchlo sa meniacom prostredí.  

 

 

IoT riešenie – zber dát a ich analytika

 

V súčasnej dobe už aj komerčné spoločnosti objavili úžasnú pridanú hodnotu nových technológií, ako IoT alebo Big Data analytiky. Motiváciou pre využitie týchto technológií sú možnosti, ktoré už v súčasnej dobe vedia ponúknuť silnú pridanú hodnotu pre biznis. Jednak umožňujú našim zákazníkom šetriť náklady, čím si nepriamo zvyšujú zisk. Nemenej významnou pridanou hodnotou je aj zvyšovanie efektivity procesov, kde vie použitá technológia napomôcť zjednodušiť procesy, prípadne ich pozmeniť tak, aby prinášali vyššiu pridanú hodnotu či už priamo spoločnosti, alebo jej zákazníkom. IoT technológiu treba chápať len ako prostriedok pre zber cenných dát o nejakých biznis entitách. V druhom kroku je zber presných dát podporený špecializovanou dátovou analytikou, ktorá sa opiera práve o výsledky IoT zariadení. Pre analytické účely a návrhy biznis optimalizácie máme dedikovaný tím, ktorý sa zameriava na Big Data  (t.j. vedecké skúmanie veľkého množstva dát).

Pre konkrétnu predstavu využitia vieme ponúknuť riešenie v rámci IoT technológie pre Váš biznis, ktoré sme vyvinuli na správu a smerovanie toku dát podľa konkrétnych predstáv a požiadaviek zákazníkov prispôsobených na mieru.

Takýto project už bol realizovaný a nasadený u nášho konkrétneho zákazníka na tisícke zariadení. Po návrhu technického riešenia pomáhame klientom aj s vyhodnotením a spracovaním surových dát do podoby štrukturovanej spätnej väzby a detailnej analytiky dát.

Základný rámec aplikácií tvoriacich IoT SW riešenie je nasledovný:

 

Primárnym cieľom SW riešenia je partnerovi (komerčnej spoločnosti) dodávať dáta o biznis entitách. výhodou nášho riešenia je, že nijako nezaväzuje partnera použiť konkrétnu sieťovú technológiu. Dokonca umožňuje, aby informácie o tom istom type biznis entity boli doručované paralelne z rôznych IoT sietí (podľa pokrytia, podľa výhodností zmluv a pod.). Riešenie rovnako umožňuje, aby informácie zaslané z rôznych IoT vysielačov jednej IoT siete boli registrované na rôznych partnerov.

SW riešenie pozostáva zo samostatných predintegrovaných komponentov, ktoré spolu komunikujú cez definované rozhrania.

IoT Business  hub

 

Používateľská špecifikácia

 

Aplikácia IOT Partner biznis hub má za cieľ oddeliť CRM (biznis funkcionalitu) od proprietárnej sieťovej komunikácie – t.j. umožňuje pripájanie biznis aplikácií na tzv. „biznis API“, prípadne pripojiť novú sieť (typ siete) bez vplyvu na biznis aplikáciu. Dosahuje sa tým nezávislosť biznis častí od poskytovateľa siete a rovnako špecifík použitej sieťovej technológie. V prípade upgradu, či zmeny za účelom podpory inej siete stačí zmeniť Partner biznis hub komponent.

Základnou entitou v Partner biznis hub je IoT vysielač so svojím sériovým číslom (EUI), ktorý využitím IoT sieťového servra odosiela správy. Obsahom správ sú metainformácie ako sila signálu, čas odoslania, identifikátor GTW, ktorá prijala správu, veľkosť správy, jednoznačný identifikátor správy a biznisové informácie (všeobecne ide o stav nejakého snímača alebo čidla) v base64/hexa formáte.

Je dôležité poznamenať, že sieťová správa typicky neobsahuje indetifikátor biznis entity (zákazník, číslo elektromeru, číslo odberného miesta, atď.) a biznisovým obsahom správy nemusí byť absolútny stav biznis entity (napríklad stav elektromeru). Napríklad v prípade smart meteringu v utilitných spoločnostiach obsahuje tzv. počet impulzov zaznamenaných snímačom od jeho namontovania na merač spotreby – t.j. relatívnu veličinu.

Aplikácia v svojej databáze obsahuje mapovanie IoT vysielačov na biznis entity, vrátane atribútov potrebných na prevod stavu čidla/snímača na relevantnú biznisovú informáciu.

IOT Partner biznis hub komunikuje s CRM vždy biznis entitami.

Ako vyplýva z uvedeného, aplikácia vystupuje v roli LPWAN aplikačného servra.

Aplikácia Partner biznis hub obsahuje najmä obrazovky podporujúce manažment IoT vysielačov a správ:

 • Pridanie zariadenia – obrazovka umožňuje pridanie nového zariadenia do systému.
 • Prehľad zariadení – obrazovka zobrazuje prehľad zariadení, umožňuje filtrovanie na základe priradených atribútov k zariadeniu a zoraďovanie podľa rôznych parametrov. Stav zariadenia je možné rýchlo rozpoznať pomocou identifikátorov v pravom hornom rohu (červerná – zariadenie je deaktivované, oranžová – zariadenie je aktivované ale neodoslalo ešte žiadnu správu, zelená – zariadenie je aktivované a odosiela správy).
 • Detail zariadenia – obrazovka zobrazuje detaily k zariadeniu a umožňuje prejsť na úpravu zariadenia a správu atribútov zariadenia.
 • Úprava zariadenia – obrazovka ponúka aktiváciu a deaktiváciu zariadenia, zmenu externého identifikátora (mapovanie na biznis entitu) a správu atribútov zariadenia.
 • Správa atribútov zariadení – obrazovka umožňuje spravovať atribúty zariadení, pridávnie nových atribútov, úpravu existujúcich a pridávanie hodnôt k jednotlivých atribútom.
 • Pridanie správy – obrazovka umožňuje pridanie sieťovej správy do systému. Pri pridávaní správy je potrebné dodržať formát určený sieťou, na ktorú správa správa odosiela prípadne posiela.
 • Prehľad správ – obrazovka ponúka prehľad prijatých správ systémom v prehľadnej tabuľke.
 • Detail správy – zobrazuje detaily o správe a obsah správy v detailnom a lepšie čitateľnom formáte.
 • Export správ – umožňuje exportovať správy zo systému vo formáte CSV alebo JSON.

 

Správy zasielané z IoT vysielačov sú ukladané v databáze a po ich dekódovaní sú relevantným zdrojom pre ďalšiu analýzu, s ktorou Vám takisto vieme pomôcť s analytikou v rámci tzv.BigData.

 

Technická špecifikácia

Key features:

 • implementačne nezávislé na type siete (LoRa, SigFox, NBIoT)
 • integrácia so sieťovým servrom – REST (JSON), SOAP, MQTT
 • podpora režimov SAAS aj on site deployment u zákazníka

 

V rámci cyklu prednášok pre Slovenský technologický inštitút sme zrealizovali v poradí druhú prednášku na tému vývoj aplikácií v enterprise prostredí.

Naši Senior Java Developeri Peter Vávra a Filip Štiglic v rámci tejto prednášky na dvoch stretnutiach za sebou v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave objasnili, akým smerom by sa mohol uberať vývoj aplikácií v tíme reálnej spoločnosti a aký je rozdiel medzi ich vývojom na škole a priamo v praxi či medzi rôznymi spoločnosťami navzájom.

V rámci každej témy podrobne vysvetlili dané pojmy, ako aj ich využitie v praxi. Tiež rozobrali, nakoľko sú jednotlivé témy dôležité pre tím, projekt, developera, testera či manažéra. Peter a Filip tiež ukázali, ako to vyzerá, keď niečo robíme zle či, naopak, správne a aké to môže mať reálne dôsledky.

Vďaka tomu majú absolventi tejto prednášky prehľad o možnostiach vývoja softvéru, ako aj o tom, kde nastávajú chyby. Nové informácie využijú však aj inak – vďaka nim môžu napríklad už pri pohovore odhaliť, do akej miery bude proces vývoja softvéru v novej firme potešením alebo utrpením.

Naši špecialisti na praktických ukážkach tiež vysvetlili študentom pojmy ako:

 • Issue Tracking System – softvérová aplikácia, ktorá dovoľuje sledovanie vývoja každej úlohy,
 • Architecture Design Tools – nástroje používané k vytváraniu dizajnu,
 • verziovacie nástroje – nástroje určené na vývoj aplikácií,
 • buildovacie nástroje – nástroje určené na zostavovanie aplikácií,
 • Continuous Integration – softvér, ktorý sa stará o integráciu a priebežnú aktualizáciu systému niekoľkokrát za deň,
 • migrácie – prenos dát medzi dvomi systémami či zosúladenie zmien počas vývoja,
 • logovanie – zaznamenávanie dát za účelom ich analýzy,
 • prostredia,
 • testy,
 • databáza,
 • produkcia.

„Prínosom bol určite priamy kontakt s reálnymi technológiami a vývojom aplikácií v enterprise prostredí. Mnoho častí prednášky bolo pre študentov a poslucháčov obohacujúcimi, pretože sa s rôznymi pojmami ešte nestretli. To im, samozrejme, rozšírilo obzory. Tiež dúfame, že im to aspoň sčasti pomôže pri výbere spoločnosti, pre ktorú budú chcieť pracovať, napríklad budú vedieť lepšie posúdiť firmu z hľadiska používaných technológií. Ohlas študentov bol veľmi pozitívny, prevládali názory, že by sme prednášku na inú tému mali v krátkom čase zase zopakovať,“ zhodnotili obaja prednášajúci Peter Vávra a Filip Štiglic.

Ako vníma firma I.S.D.D. plus výzvy na rok 2017? Ako predpovedá vývoj v IT biznise na Slovensku? Kolegov sme sa spýtali dve otázky:

 1. Čo vnímate ako najvýznamnejšiu technologickú výzvu roku 2017 na Slovensku?
 2. Čo myslíte, že budú musieť spoločnosti urobiť, aby udržali krok s technologickým trendom?

Vladimír Šošoviška, Director

Samotná transformácia odvetvia IT – z tradičných veľkých komplexných integračných projektov budú zákazníci viac požadovať Agile prístup vo forme MVP (minimum viable product), prototypov a riešení v rýchlom time to market čase s výrazným zameraním na user experience.

Dáta sú dôležité „prírodné zdroje“, stále viac bude dôležité vyťažiť neštruktúrované dáta a získať tak kritické informácie o svojich zákaznikch, k tomu napomôze 360 stupňový pohľad.

Firma musí dbať na to aby mala najlepší tím ľudí na trhu a najlepších profesionálov vždy motivujú zaujímavé projekty zamerané na inovácie a nové prístupy k riešeniu zákaznickych problémov. Samozrejme tak ako vždy, firma musí byť dlhodobe postavená na svojich hodnotách.

Radovan Vdoviak, Project Manager

Ako najvýznamnejšiu technologickú výzvu tohto roku vnímam umelú inteligenciu a expertné systémy – napríklad vo forme personálneho asistenta, poradcu v call centrách a podobne. V otázke IoT bude častejšie skloňovaná bezpečnosť a ochrana súkromia používateľa. Myslím si, že vo všeobecnosti dostane ochrana súkromia, uchovanie anonymity a celková digitálna bezpečnosť väčší priestor.

Nevyhnutné bude budovanie značky (čo znamená články v časopisoch, organizáciu workshopov, prednášok, technologické eventy, investíciu do vzdelávania, podporu startupov či podieľanie sa na vývoji opensource SW, minimálne prispievaním do fóra).

Rastislav Klč, Senior IT Consultant

Európska komisia odporučila sústrediť sa na 5G, Cloud, Cybersecurity, Digital Manufacturing/Industry 4.0 a Internet of Things (IoT), čiže napríklad na Intelligent Transport Systems (ITS), eHealth, Smart Grids and Smart Metering, Smart Cities, Advanced Manufacturing, Broadband Infrastructure Mapping a ďalšie. Do popredia vystupuje aj využitie umelej inteligencie obohatenej o ľudský faktor.

Z môjho pohľadu bude najväčšou výzvou nachádzať vhodné spôsoby kombinácie existujúcich technológií a vedomostí na tvorbu inovácií. Tie vyprodukujú pridanú hodnotu, ktorú by tieto technológie a vedomosti samostatne nedosahovali.

Martin Košalko, Team Leader

Na Slovensku je nutná debyrokratizácia štátnej správy a orientácia na životné situácie, v ktorých sa občan bežne nachádza (napr. ide si vybaviť pas, narodí sa mu dieťa, vybavuje pohreb, dedí nehnuteľnosť) – t .j. príprava wizardov pre životné situácie, ktoré nebudú nútiť občanov riešiť tu istú vec s viacerými štátnymi inštitúciami.

Samozrejme, že inovácie sú dôležité, to nepopieram, no rád by som poukázal na dôležitosť motivácie zamestnancov inovácie implementovať a obohacovať svojou troškou. Čiže podľa mňa bude najdôležitejšie pracovať s ľuďmi a vytvárať tvorivé prostredie, ktoré zamestnancom dokáže poskytnúť priestor na sebarealizáciu.

Peter Štefánek, Senior Developer

Celosvetovo podľa mňa bude rok 2017 v znamení virtuálnej a rozšírenej reality (ako sú napríklad aplikácie typu Pokemon GO). Bude tiež o posilňovaní a vzniku nových „on-demand“ služieb, ako sú Uber, Hopin, Bistro, Dajme jedlo, Spotify či Netflix.

Spoločnosti budú musieť investovať do výskumu, startupov, vzdelania či organizovania workshopov.

Na podujatí Diamanty slovenského biznisu 2016, ktoré organizuje Enterprise Investors a mesačník Forbes Slovensko a ktoré oceňuje najrýchlejšie rastúce spoločnosti, sme získali 3. miesto.

Ocenenie si počas slávnostného galavečera 22. novembra 2016 v Bratislave prevzal Vladimír Šošovička, majiteľ a generálny riaditeľ I.S.D.D plus, ktorý neskrýval nadšenie z výhry: „Ocenenie si veľmi vážim. Mám radosť, že sa aj takýmto spôsobom potvrdila naša významná pozícia na trhu informačných technológií.“

Podujatie Diamanty slovenského biznisu sa konalo už po ôsmy krát. Má za cieľ oceniť snahu malých a stredných firiem na Slovensku, ktoré popri kontinuálnom raste dokážu zvyšovať i hodnotu svojej spoločnosti. O popredné priečky rebríčka sme sa podelili so spoločnosťami najmä zo sektorov stavebníctva, IT, dopravy a výroby.

Cieľom celého podujatia je prinášať inšpirácie od úspešných podnikateľov. Potvrdzuje to aj Jan Jakúbek, viceprezident Enterprise Investors: „V ekonomike by nebolo úspechov bez ambícií a podnikateľských talentov sústredených v malých a stredne veľkých firmách. Práve tie sú motorom inovácií a hlavným tvorcom nových pracovných miest. Preto sme prostredníctvom tejto súťaže chceli oceniť prácu tých najúspešnejších.“

„Podnikatelia musia každý deň čeliť nekonečnému počtu problémov, ktoré často ani nesúvisia s ich biznisom. Sme preto radi, že aspoň raz do roka ich môže Forbes oceniť za výsledky, ktoré dosiahli,“ dopĺňa Juraj Porubský, šéfredaktor Forbes Slovensko.

Výber spoločností do rebríčka prebiehal na základe verejne dostupných kompletných finančných údajov za posledné tri roky. Spoločnosti museli splniť aj ďalšie kritériá – figurovať bez vstupu zahraničného kapitálu, ročné tržby mať v intervale od 2 do 100 miliónov eur a spoločnosť za posledné dva roky musela mať ziskové hospodárenie.

IT manažér našej spoločnosti Radoslav Šnirc na prednáške v UPC v Mlynskej doline záujemcom vysvetlil všetko dôležité o prevádzke informačných systémov.

Mohli ste sa dozvedieť, čo sa deje v rámci bežnej prevádzky IT, kto nastupuje na front a aké sú jeho úlohy. Radoslav hovoril aj o nastavení a dohladovaní IT, rôznych prístupoch k problematike, monitoringu a najmä o tom, ako problémom s prevádzkou IT predchádzať, a nie ich hasiť.

Prednášky pre STI sme sa podujali zorganizovať v rámci programu s názvom New Tech iniciatíva, ktorý naša spoločnosť zaviedla aj s cieľom zvyšovať renomé a povedomie o IT u našich zákazníkov, ale aj všetkých, ktorí s novými technológiami pracujú. V rámci tohto programu máme v pláne aj do budúcna realizovať podobné typy prednášok či iných aktivít.

O STI

Slovenský technologický inštitút má za cieľ priblížiť nové technológie a ich využitie v praxi študentom študujúcich informačné technológie. Keďže za posledné roky došlo k prudkému nárastu počtu technológií a na tak veľký rozsah zmien je pre školský systém náročné reagovať, vznikol priestor pre ďalšiu výuku. Prednášky o nových možnostiach a smeroch v IT sektore realizujú profesionáli, ktorí majú s danými technológiami bohaté praktické skúsenosti.

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme