Category "Novinky v I.S.D.D. plus"

V poslednej dobe sme si všimli záujem stredoškolákov o praxe v oblasti IT, ako aj rôzne aktivity mladých ITčkárov v oblasti propagácie práce, praxe či stáží pre rovesníkov. Páči sa nám, že majú záujem vzdelávať sa nad rámec štúdia a spojiť vedomosti, získané v škole, s praktickou ochutnávkou. Tak sme si s kolegami povedali, že im v tom trošku pomôžeme. A spustili sme pilotnú stáž.

Študentov podporujeme už dlhšie rôznymi spôsobmi, či už je to možnosť brigády, prednášky na STI (radi však prídeme kamkoľvek:), infostánkom na Night of Chances alebo sponzoringu beánie. Stáž však bola nová vec. Jeden z našich Tech-Buddies pripravil sylaby štúdia s praktickými cvičeniami reálnych zadaní, na ktorých pracujú u nás programátori. Samozrejme, prispôsobených výukovým potrebám. A privítali sme Mateja.

“Pôsobil som vašej firme ako stážista 3 týždne a bola to moja prvá skúsenosť práce v IT segmente. Keďže sa programovaniu plánujem venovať aj po strednej/vysokej škole, som veľmi vďačný za to, že som dostal túto možnosť.

     Vďaka tomuto som zistil ako funguje firma so zameraním na vývoj softvéru, naučil som sa ako fungujú databázy, programovanie v PL/SQL a tvorbu webov. Čo mi možno trochu chýbalo bolo začlenenie do problematiky zákaziek a komunikácie so zákazníkom.

     Po celú dobu som mal pri sebe skvelých ľudí a vládla rodinná atmosféra. Obzvlášť by som chcel poďakovať Janke Scalzi, Radovi Vdoviakovi za to, že som sa na nich mohol kedykoľvek obrátiť a takisto Erikovi Zimkovi za to, že ma po celú dobu sprevádzal touto stážou. :)”

Matej Pakán  

Ak by ste si tiež mali chuť vyskúšať prácu u nás, ozvite sa nám na: [email protected].

V našej firme sme mali tradíciu vzdelávania už dávnejšie. Keďže sme však pracovali na nových, zaujímavých projektoch a skúšali pre klientov rôzne inovatívne prístupy a technológie, rozhodli sme sa podeliť sa s kolegami o nadobudnuté skúsenosti, znalosti, či chyby, ktoré vznikali počas práce na týchto projektoch. Pre rok 2018 máme naplánovaných 15+ školení, z ktorých 7 sa už zrealizovalo. U nás je vzdelávanie nevyhnutnosť a dávame priestor na rozvoj všetkým, ktorí o to majú záujem.

Venovali sme sa napríklad GDPR, ktorým vo firme žijeme takmer všetci a pomohli sme s jeho úspešnou implementáciou pre viacerých klientov. Tiež oblasti microservices, ktorá má veľmi zaujímavé využitie pre mnohých klientov a prináša väčšiu flexibilitu do ponúkaných technických riešení. Lákadlom bol aj blockchain a jeho využitie, kde síce kolegovia dúfali, že dostanú tipy na mining, ale ako sa ukázalo, téma má oveľa širšie využitie a tento inovatívny prístup inšpiroval viaceré spoločnosti vo svete. Zaslúžený úspech mala prednáška o IOT (internet of things), predstavená na kazuistike konkrétneho riešenia pre klienta, ktoré je svojím rozsahom na Slovenskom trhu jedinečné a prináša úplne nové možnosti do správy a monitoringu ako zariadení, tak aj analytiky a využitia získaných dát od užívateľov pre firemného klienta. Veľký potenciál tejto oblasti vidíme aj v priemyselných riešeniach. Viac o téme sa dočítate TU. Prepracovaný pohľad na svet databáz ponúkala aj prednáška zameraná na NoSQL databázy. U nás vo firme pomáhame klientom so správou a spracovaním užívateľských dát pre rôzne účely a radi sa dozvieme, aké sú trendy aj v tejto oblasti. Aktuálnym trendom v oblasti AI a Machine learningu sme sa priučili od externého lektora z Cognexy.

Všetky tieto workshopy, prednášky, diskusie a školenia mohli prebehnúť vďaka super kolegom, ochotným podeliť sa o svoje skúsenosti, poznatky, prístup, či svetové trendy. Témy sú voľne prístupné a prednášky otvorené pre všetkých vo firme – pre študentov, vývojárov aj netechnikov. A keďže projektov pribúda, máme stále nové nápady na témy. Školenia sú od vývojárov, pre vývojárov. Snažíme sa dať priestor učiť sa nové veci všetkým kolegom, aj keď  aktuálne pracujú napríklad s inými technológiami. No a vzhľadom na to, že väčšina školení prebiehala podvečer, pivo+chlebíčky pomáhali dotvoriť neformálnu atmosféru 😊.

V rámci cyklu prednášok pre Slovenský technologický inštitút sme zrealizovali v poradí druhú prednášku na tému vývoj aplikácií v enterprise prostredí.

Naši Senior Java Developeri Peter Vávra a Filip Štiglic v rámci tejto prednášky na dvoch stretnutiach za sebou v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave objasnili, akým smerom by sa mohol uberať vývoj aplikácií v tíme reálnej spoločnosti a aký je rozdiel medzi ich vývojom na škole a priamo v praxi či medzi rôznymi spoločnosťami navzájom.

V rámci každej témy podrobne vysvetlili dané pojmy, ako aj ich využitie v praxi. Tiež rozobrali, nakoľko sú jednotlivé témy dôležité pre tím, projekt, developera, testera či manažéra. Peter a Filip tiež ukázali, ako to vyzerá, keď niečo robíme zle či, naopak, správne a aké to môže mať reálne dôsledky.

Vďaka tomu majú absolventi tejto prednášky prehľad o možnostiach vývoja softvéru, ako aj o tom, kde nastávajú chyby. Nové informácie využijú však aj inak – vďaka nim môžu napríklad už pri pohovore odhaliť, do akej miery bude proces vývoja softvéru v novej firme potešením alebo utrpením.

Naši špecialisti na praktických ukážkach tiež vysvetlili študentom pojmy ako:

 • Issue Tracking System – softvérová aplikácia, ktorá dovoľuje sledovanie vývoja každej úlohy,
 • Architecture Design Tools – nástroje používané k vytváraniu dizajnu,
 • verziovacie nástroje – nástroje určené na vývoj aplikácií,
 • buildovacie nástroje – nástroje určené na zostavovanie aplikácií,
 • Continuous Integration – softvér, ktorý sa stará o integráciu a priebežnú aktualizáciu systému niekoľkokrát za deň,
 • migrácie – prenos dát medzi dvomi systémami či zosúladenie zmien počas vývoja,
 • logovanie – zaznamenávanie dát za účelom ich analýzy,
 • prostredia,
 • testy,
 • databáza,
 • produkcia.

„Prínosom bol určite priamy kontakt s reálnymi technológiami a vývojom aplikácií v enterprise prostredí. Mnoho častí prednášky bolo pre študentov a poslucháčov obohacujúcimi, pretože sa s rôznymi pojmami ešte nestretli. To im, samozrejme, rozšírilo obzory. Tiež dúfame, že im to aspoň sčasti pomôže pri výbere spoločnosti, pre ktorú budú chcieť pracovať, napríklad budú vedieť lepšie posúdiť firmu z hľadiska používaných technológií. Ohlas študentov bol veľmi pozitívny, prevládali názory, že by sme prednášku na inú tému mali v krátkom čase zase zopakovať,“ zhodnotili obaja prednášajúci Peter Vávra a Filip Štiglic.

Ako vníma firma I.S.D.D. plus výzvy na rok 2017? Ako predpovedá vývoj v IT biznise na Slovensku? Kolegov sme sa spýtali dve otázky:

 1. Čo vnímate ako najvýznamnejšiu technologickú výzvu roku 2017 na Slovensku?
 2. Čo myslíte, že budú musieť spoločnosti urobiť, aby udržali krok s technologickým trendom?

Vladimír Šošoviška, Director

Samotná transformácia odvetvia IT – z tradičných veľkých komplexných integračných projektov budú zákazníci viac požadovať Agile prístup vo forme MVP (minimum viable product), prototypov a riešení v rýchlom time to market čase s výrazným zameraním na user experience.

Dáta sú dôležité „prírodné zdroje“, stále viac bude dôležité vyťažiť neštruktúrované dáta a získať tak kritické informácie o svojich zákaznikch, k tomu napomôze 360 stupňový pohľad.

Firma musí dbať na to aby mala najlepší tím ľudí na trhu a najlepších profesionálov vždy motivujú zaujímavé projekty zamerané na inovácie a nové prístupy k riešeniu zákaznickych problémov. Samozrejme tak ako vždy, firma musí byť dlhodobe postavená na svojich hodnotách.

Radovan Vdoviak, Project Manager

Ako najvýznamnejšiu technologickú výzvu tohto roku vnímam umelú inteligenciu a expertné systémy – napríklad vo forme personálneho asistenta, poradcu v call centrách a podobne. V otázke IoT bude častejšie skloňovaná bezpečnosť a ochrana súkromia používateľa. Myslím si, že vo všeobecnosti dostane ochrana súkromia, uchovanie anonymity a celková digitálna bezpečnosť väčší priestor.

Nevyhnutné bude budovanie značky (čo znamená články v časopisoch, organizáciu workshopov, prednášok, technologické eventy, investíciu do vzdelávania, podporu startupov či podieľanie sa na vývoji opensource SW, minimálne prispievaním do fóra).

Rastislav Klč, Senior IT Consultant

Európska komisia odporučila sústrediť sa na 5G, Cloud, Cybersecurity, Digital Manufacturing/Industry 4.0 a Internet of Things (IoT), čiže napríklad na Intelligent Transport Systems (ITS), eHealth, Smart Grids and Smart Metering, Smart Cities, Advanced Manufacturing, Broadband Infrastructure Mapping a ďalšie. Do popredia vystupuje aj využitie umelej inteligencie obohatenej o ľudský faktor.

Z môjho pohľadu bude najväčšou výzvou nachádzať vhodné spôsoby kombinácie existujúcich technológií a vedomostí na tvorbu inovácií. Tie vyprodukujú pridanú hodnotu, ktorú by tieto technológie a vedomosti samostatne nedosahovali.

Martin Košalko, Team Leader

Na Slovensku je nutná debyrokratizácia štátnej správy a orientácia na životné situácie, v ktorých sa občan bežne nachádza (napr. ide si vybaviť pas, narodí sa mu dieťa, vybavuje pohreb, dedí nehnuteľnosť) – t .j. príprava wizardov pre životné situácie, ktoré nebudú nútiť občanov riešiť tu istú vec s viacerými štátnymi inštitúciami.

Samozrejme, že inovácie sú dôležité, to nepopieram, no rád by som poukázal na dôležitosť motivácie zamestnancov inovácie implementovať a obohacovať svojou troškou. Čiže podľa mňa bude najdôležitejšie pracovať s ľuďmi a vytvárať tvorivé prostredie, ktoré zamestnancom dokáže poskytnúť priestor na sebarealizáciu.

Peter Štefánek, Senior Developer

Celosvetovo podľa mňa bude rok 2017 v znamení virtuálnej a rozšírenej reality (ako sú napríklad aplikácie typu Pokemon GO). Bude tiež o posilňovaní a vzniku nových „on-demand“ služieb, ako sú Uber, Hopin, Bistro, Dajme jedlo, Spotify či Netflix.

Spoločnosti budú musieť investovať do výskumu, startupov, vzdelania či organizovania workshopov.

Na podujatí Diamanty slovenského biznisu 2016, ktoré organizuje Enterprise Investors a mesačník Forbes Slovensko a ktoré oceňuje najrýchlejšie rastúce spoločnosti, sme získali 3. miesto.

Ocenenie si počas slávnostného galavečera 22. novembra 2016 v Bratislave prevzal Vladimír Šošovička, majiteľ a generálny riaditeľ I.S.D.D plus, ktorý neskrýval nadšenie z výhry: „Ocenenie si veľmi vážim. Mám radosť, že sa aj takýmto spôsobom potvrdila naša významná pozícia na trhu informačných technológií.“

Podujatie Diamanty slovenského biznisu sa konalo už po ôsmy krát. Má za cieľ oceniť snahu malých a stredných firiem na Slovensku, ktoré popri kontinuálnom raste dokážu zvyšovať i hodnotu svojej spoločnosti. O popredné priečky rebríčka sme sa podelili so spoločnosťami najmä zo sektorov stavebníctva, IT, dopravy a výroby.

Cieľom celého podujatia je prinášať inšpirácie od úspešných podnikateľov. Potvrdzuje to aj Jan Jakúbek, viceprezident Enterprise Investors: „V ekonomike by nebolo úspechov bez ambícií a podnikateľských talentov sústredených v malých a stredne veľkých firmách. Práve tie sú motorom inovácií a hlavným tvorcom nových pracovných miest. Preto sme prostredníctvom tejto súťaže chceli oceniť prácu tých najúspešnejších.“

„Podnikatelia musia každý deň čeliť nekonečnému počtu problémov, ktoré často ani nesúvisia s ich biznisom. Sme preto radi, že aspoň raz do roka ich môže Forbes oceniť za výsledky, ktoré dosiahli,“ dopĺňa Juraj Porubský, šéfredaktor Forbes Slovensko.

Výber spoločností do rebríčka prebiehal na základe verejne dostupných kompletných finančných údajov za posledné tri roky. Spoločnosti museli splniť aj ďalšie kritériá – figurovať bez vstupu zahraničného kapitálu, ročné tržby mať v intervale od 2 do 100 miliónov eur a spoločnosť za posledné dva roky musela mať ziskové hospodárenie.

IT manažér našej spoločnosti Radoslav Šnirc na prednáške v UPC v Mlynskej doline záujemcom vysvetlil všetko dôležité o prevádzke informačných systémov.

Mohli ste sa dozvedieť, čo sa deje v rámci bežnej prevádzky IT, kto nastupuje na front a aké sú jeho úlohy. Radoslav hovoril aj o nastavení a dohladovaní IT, rôznych prístupoch k problematike, monitoringu a najmä o tom, ako problémom s prevádzkou IT predchádzať, a nie ich hasiť.

Prednášky pre STI sme sa podujali zorganizovať v rámci programu s názvom New Tech iniciatíva, ktorý naša spoločnosť zaviedla aj s cieľom zvyšovať renomé a povedomie o IT u našich zákazníkov, ale aj všetkých, ktorí s novými technológiami pracujú. V rámci tohto programu máme v pláne aj do budúcna realizovať podobné typy prednášok či iných aktivít.

O STI

Slovenský technologický inštitút má za cieľ priblížiť nové technológie a ich využitie v praxi študentom študujúcich informačné technológie. Keďže za posledné roky došlo k prudkému nárastu počtu technológií a na tak veľký rozsah zmien je pre školský systém náročné reagovať, vznikol priestor pre ďalšiu výuku. Prednášky o nových možnostiach a smeroch v IT sektore realizujú profesionáli, ktorí majú s danými technológiami bohaté praktické skúsenosti.

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme