NEWSLETTER 1/2017

NEWSLETTER 1/2017

Stiahnite si nášho spravodajcu o aktivitách projektu Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií:

Cieľom projektu je vytvorenie Centra pre výskum dát v oblasti
telekomunikácií, ktoré by predstavovalo personálne, znalostné a odborné spojenie doménových expertov z praxe v oblasti telekomunikácií a vývoja softvéru, spolu s akademickým sektorom a prepojením na zahraničie s cieľom realizácie špičkového výskumu pre danú oblasť. Jedinečná zhoda aktuálnych podmienok a okolností, ako napríklad dopyt po inováciách v oblasti telekomunikáci ,í ako aj významná aktuálnosť výskumu v oblasti spracovania telekomunikačných dát, podnietili spoločnosť I.S.D.D. plus, s . r . o ,. a jej partnera Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k zámeru spoločne zriadiť toto centrum.

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme