Spravodajca o aktivitách projektu Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií: