Newsletter č.1/2017

Spravodajca o aktivitách projektu Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií.

Viac