I.S.D.D. plus je softvérová spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti informačných technológií so špecializáciou na sektor telekomunikácií, bankovníctva a verejnej správy ako aj na riešenia pre inteligentné systémy. Budujeme efektívne, škálovateľné a zabezpečené riešenia, podporované najmodernejšími dostupnými technológiami.

Poskytujeme služby a riešenia v sprostredkovaní a systémovej integrácii pre mobilných operátorov vo viac ako 30 krajinách sveta. Telekomunikačné projekty sme realizovali na Slovensku, v Egypte, Francúzsku, Španielsku, Dominikánskej republike, Rusku, Saudskej Arábii, Macedónsku, Belgicku, Guadeloupe, na Jamajke a v ďalších krajinách sveta.

17 rokov

pôsobíme na trhu

> 6 mil. €

obrat spoločnosti

50+

klientov

2000+

dodaných projektov

30 krajín

náš trh

20+

tech. platforiem

Vznik


Spoločnosť I.S.D.D. plus, s.r.o. (Intelligent Solutions Development & Deployment) bola založená v roku 1999.

Vzdelávanie


Vzdelávaním v oblasti informačných technológií a riadenia projektov podporujeme náš rast. Pre zamestnancov, ale aj zákazníkov, organizujeme a zúčastňujeme sa rôznych prezentácií, konferencií, workshopov, školení a certifikácií.

Finančné výsledky


Počas existencie spoločnosti sa nám podarilo dosiahnuť výborné výsledky. Náš rast na poli informačných technológií môžete pozorovať aj prostredníctvom finančných výsledkov našej firmy.

Informačná bezpečnosť


Máme úspešne zavedený systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001:2014 v odbore analýzy, vývoja, implementácie a predaja softvéru, poskytovaní servisu a technickej podpory softvéru pre IT a telekomunikačné systémy.

Podporujeme

Zober loptu, nie drogy

V každom školskom roku sa v rámci projektu Zober loptu, nie drogy zapája do vyše stovky športových podujatí viac ako 12-tisíc detí. S radosťou tento projekt podporujeme.

Na bicykli deťom

Každoročne podporujeme akciu „Na bicykli deťom“. Peniaze zo zbierky, do ktorej sa zapájajú naši zamestnanci, ako aj celá spoločnosť, sa používajú na rekondičné pobyty pre deti, ktoré prekonali onkologické ochorenie.

Kvapka nádeje

Sme dlhoročným podporovateľom projektu „Kvapka nádeje“, v rámci ktorého sa každoročne organizujú rôzne podujatia. Ich súčasťou je pestrý program a vystúpenia známych osobností kultúrneho a spoločenského života.

Na krídlach anjelov

Podporujeme benefičné kultúrne podujatie s názvom „Na krídlach anjelov“, ktoré pravidelne, spolu so svojimi sprievodcami, navštevujú stovky hendikepovaných detí.

Unicef

Pre Unicef sme realizovali platobnú bránu, ktorá umožňuje vykonávať platby darcov priamo z bankového účtu. Platobná brána bola integrovaná s interným systémom Unicef tak, aby pravidelné platby darcov automatizovala.