Vývoj

Vyvíjame komplexné enterprise riešenia i jednoduché mobilné aplikácie. Používame pritom profesionálne metódy návrhu a vývoja, ktoré spĺňajú medzinárodné IT štandardy.

Konzultácie

Naše know-how poskytujeme aj formou consultingu. Projektový manažment a poradenstvo v oblasti IT technológií je dôležitou súčasťou portfólia našich služieb.

Podpora

Poskytujeme školenia, helpline, monitoring, technickú podporu aj údržbu. Služba technickej asistencie (TAS) je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

ASP

Zjednotíme vaše IT potreby s naším aplikačným hostingom. Spoľahnúť sa môžete na hladký priebeh celého životného cyklu vašich aplikácií a služieb, o ktorý sa postarajú naši špecialisti.Telekomunikácie


Máme viac ako 15 rokov skúseností na veľkých telecom projektoch. Naše špecializované tímy sú schopné vyvinúť aj najnáročnejšie riešenia. • webový a mobilný self-care
 • manažment vzťahu so zákazníkom
 • manažment inventára
 • dátovú mediáciu
 • provisioning zákazníkov
 • platby, účtovníctvo a fakturáciu
 • interconnect
 • provisioning
 • mediáciu
 • skladovanie dát
 • business intelligence
TIBCO TIBCO poskytuje komplexnú integrovanú event-enabled platformu pre získavanie hodnotných informácií z masívnych objemov udalostí a dát nadobudnutých v zákazníckych prevádzkach. Pre zákazníkov poskytujeme Professional Services pri implementácii integračných riešení založených na TIBCO platforme.

Openet V oblasti mediácie spolupracujeme od roku 2005 so spoločnosťou Openet. Riešenia implementujeme na platforme Fusion Works, s ktorou sa podieľame aj na implementácii pasívnych a aktívnych mediačných riešení v mnohých krajinách po celom svete.

Digicel Jamajka Spoločnosť Digicel, s ktorou spolupracujeme od roku 2004, je najväčším mobilným operátorom v karibskej oblasti. Najväčším projektom, ktorý sme pre túto spoločnosť realizovali, bolo kompletné CRM riešenie, umožňujúce správu zákazníkov a čísiel, ako aj predajcov, distribútorov a skladových zásob. Zastrešovali sme aj projekty v oblasti provisioningu ako Family and Friends (správa zvýhodnených čísiel pre zákazníkov), Closed User Group (správa zvýhodnených zákazníckych skupín), ako aj viacero iných aplikácií, umožňujúcich dobíjanie a prenos kreditu či správu zákazníckych platieb a faktúr.

Orange Slovensko So spoločnosťou Orange Slovensko spolupracujeme od jej vzniku v roku 1997 (predtým Globtel GSM, a. s.). Naša spolupráca spočíva najmä v implementácii a správe rôznych softvérových riešení. Dodávame intranetové a webové aplikácie, DWH & MIS, integračné systémy, CRM, ale poskytujeme aj provisioning, mediáciu a mobilné riešenia. V súčasnosti patríme aj k jedným z najdôležitejších dodávateľov softvéru pre túto spoločnosť. Naša úspešná spolupráca je založená na vhodnej cenovej politike, vysokej kvalite produktov a podpory na báze 24/7.


Finančný sektor


Okrem vývoja softvéru na kľúč, vrátane mobilných aplikácií, dodávame aj data warehousing, business intelligence a riešenia pre business procesy. Značná časť našich prác je úzko zviazaná s vývojom projektov v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. V našom portfóliu aktivít sa nachádza aj spracovanie mikroplatieb a vlastných platobných riešení. Vieme vám dodať a zabezpečiť: • vývoj softvéru na kľúč
 • mikroplatby a SMS riešenia
 • data warehousing a business intelligence
 • integrovanie enterprise aplikácií
 • vývoj mobilných aplikácií
Citibank S globálnou finančnou skupinou Citibank, poskytujúcou široký sortiment finančných služieb a produktov viac ako 200 miliónom zákazníkov vo viac ako 100 štátoch sveta, spolupracujeme na rôznych projektoch od roku 2001. Naše riešenia napomáhajú pri konsolidácii platieb, spracovaní transakcií a bankových príkazov, vykazovaní transakcií klienta, spracovaní príkazových formulárov, ale aj pri podpore v zákazníckom systéme.

Poisťovňa Generali Poisťovňa Generali je súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe. Pre Generali sme vyvinuli a integrovali balík služieb, súčasťou ktorého bola aj SMS brána a klient-server aplikácia SMS Hotline.

Union Poisťovňa Union, a. s., ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia. Implementovali sme a prevádzkujeme pre ňu službu SMS poistenie, ktorá umožňuje zákazníkom poisťovne uzavrieť cestovné a horské poistenie prostredníctvom SMS.

VÚB Banka VÚB Banka je súčasťou finančnej skupiny Intesa Sanpaolo Group a je jednou z najväčších bánk Slovenska. Naša spoločnosť dodala pre VÚB SMS riešenia, cez ktoré prebieha celá SMS komunikácia banky s klientom.

Erste Group Erste Group IT SK je poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológií, informačných systémov, ako aj hardvéru a softvéru pre spoločnosti patriace do skupiny Erste Group Bank.


Verejný sektor


Naši experti sa podieľajú aj na projektovom manažmente, posudzovaní architektúry a konzultáciách pre IT projekty verejnej správy. • projektový manažment v prostredí VS
 • posudzovanie a plánovanie dlhodobej architektúry
 • zabezpečenie súladu s európskou a slovenskou legislatívou a štandardmi VS
 • zber a formulácia biznis požiadaviek
 • modelovanie biznis procesov
 • vyhotovenie detailných špecifikácií pre projekty VSInteligentné systémy


Máme znalosti pre dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Naše know-how nám umožňuje dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Expertné znalosti rôznych platforiem a odvetví nám zabezpečujú špecializované tímy skúsených architektov, konzultantov, analytikov a vývojárov. Spojením počítačovej vedy a našich inžinierskych vedomostí dokážeme navrhnúť, prototypovať a zaviesť do prevádzky kompletné riešenia IoT.

Pomer využitia programovacích jazykov pri vývoji softvéru

Naši partneri

Data Concept

Spolupráca s Data Concepts nám prináša unikátne možnosti v oblasti analýzy marketingových dát. Pomocou automatizovaných nástrojov a analyzy návštev webových alebo e-commerce stránok umožňujeme efektívnu digitálnu marketingovú komunikáciu.

Lightning Beetle

So spoločnosťou Lightning Beetle dlhodobo spolupracujeme v oblasti komplexnej tvorby UX. Pri nových riešeniach, ale aj pri optimalizácii existujúcich dizajnov sa spoločnosť Lightning Beetle stala nenahraditeľným partnerom v oblasti UI dizajnu, front-end development a používateľského testovania.

IBM

Sme IBM business partnerom a expertnými používateľmi IBM produktov, akými sú IBM WebSphere a DB2. IBM Rational Software solutions nám pomohli definovať, automatizovať a integrovať kľúčové aspekty vyvíjaného softvéru vo viacerých projektoch.

Core4

Kooperácia s core4 nám do portfólia prináša kreatívne, grafické a copywriterské služby. Zabezpečuje analýzy, prípravu a tvorbu stratégií pre webové stránky a microsity, mobilné aplikácie, aplikácie pre tablety alebo iné špeciálne online riešenia, ale tiež aj vyhodnocovanie uskutočnených projektov a sledovanie štatistík.

KPMG

So spoločnosťou KPMG Slovensko dlhodobo spolupracujeme v oblasti projektového manažmentu, riešenia biznis procesov, analýz, architektúry a posudzovania projektov pre komerčné subjekty a verejnú správu.

Oracle

Naša spoločnosť je súčasťou Oracle Partner Programu, ktorý sa zameriava na podporu Oracle partnerov v oblasti vývoja, predaja, marketingu a technologickej podpory pre produkty tejto spoločnosti. Viaceré z nich sme úspešne integrovali.