Riešenia

Telekomunikácie

Máme viac ako 15 rokov skúseností na veľkých telecom projektoch. Naše špecializované tímy sú schopné vyvinúť aj najnáročnejšie riešenia.

 • webový a mobilný self-care
 • manažment vzťahu so zákazníkom
 • manažment inventára
 • dátovú mediáciu
 • provisioning zákazníkov
 • platby, účtovníctvo a fakturáciu
 • interconnect provisioning, mediáciu, skladovanie dát, business intelligence

 
 

Verejný sektor

Naši experti sa podieľajú aj na projektovom manažmente, posudzovaní architektúry a konzultáciách pre IT projekty verejnej správy.

 • projektový manažment v prostredí VS
 • posudzovanie a plánovanie dlhodobej architektúry
 • zabezpečenie súladu s európskou a slovenskou legislatívou a štandardmi
 • zber a formulácia biznis požiadaviek
 • modelovanie biznis procesov
 • vyhotovenie detailných špecifikácií pre projekty VS

 

Finančný sektor

Okrem vývoja softvéru na kľúč, vrátane mobilných aplikácií, dodávame aj data warehousing, business intelligence a riešenia pre business procesy. Značná časť našich prác je úzko zviazaná s vývojom projektov v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. V našom portfóliu aktivít sa nachádza aj spracovanie mikroplatieb a vlastných platobných riešení.

 • vývoj softvéru na kľúč
 • mikroplatby a SMS riešenia
 • data warehousing a business intelligence
 • integrovanie enterprise aplikácií
 • vývoj mobilných aplikácií

 

Inteligentné systémy

Máme znalosti pre dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Naše know-how nám umožňuje dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Expertné znalosti rôznych platforiem a odvetví nám zabezpečujú špecializované tímy skúsených architektov, konzultantov, analytikov a vývojárov. Spojením počítačovej vedy a našich inžinierskych vedomostí dokážeme navrhnúť, prototypovať a zaviesť do prevádzky kompletné riešenia IoT.
 

Benefits Online Independent on common sales point distance Independent
Overview Integrated solution for SMS interconnect mobile operators and
Overview “Umbrella” application – covers many native application

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme