Riešenia

Telekomunikácie

Máme viac ako 15 rokov skúseností na veľkých telecom projektoch. Naše špecializované tímy sú schopné vyvinúť aj najnáročnejšie riešenia.

 • webový a mobilný self-care
 • manažment vzťahu so zákazníkom
 • manažment inventára
 • dátovú mediáciu
 • provisioning zákazníkov
 • platby, účtovníctvo a fakturáciu
 • interconnect provisioning, mediáciu, skladovanie dát, business intelligence

 
 

Verejný sektor

Naši experti sa podieľajú aj na projektovom manažmente, posudzovaní architektúry a konzultáciách pre IT projekty verejnej správy.

 • projektový manažment v prostredí VS
 • posudzovanie a plánovanie dlhodobej architektúry
 • zabezpečenie súladu s európskou a slovenskou legislatívou a štandardmi
 • zber a formulácia biznis požiadaviek
 • modelovanie biznis procesov
 • vyhotovenie detailných špecifikácií pre projekty VS

 

Inteligentné systémy

Máme znalosti pre dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Naše know-how nám umožňuje dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Expertné znalosti rôznych platforiem a odvetví nám zabezpečujú špecializované tímy skúsených architektov, konzultantov, analytikov a vývojárov. Spojením počítačovej vedy a našich inžinierskych vedomostí dokážeme navrhnúť, prototypovať a zaviesť do prevádzky kompletné riešenia IoT.
 

Finančný sektor

Okrem vývoja softvéru na kľúč, vrátane mobilných aplikácií, dodávame aj data warehousing, business intelligence a riešenia pre business procesy. Značná časť našich prác je úzko zviazaná s vývojom projektov v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. V našom portfóliu aktivít sa nachádza aj spracovanie mikroplatieb a vlastných platobných riešení.

 • vývoj softvéru na kľúč
 • mikroplatby a SMS riešenia
 • data warehousing a business intelligence
 • integrovanie enterprise aplikácií
 • vývoj mobilných aplikácií

 

Analytika v priemysle

Zákazníkom poskytujeme pokročilé analýzy ich stále početnejších dát. Zhromaždované dáta by vo firmách nemali prinášať len náklady na ich archiváciu, ale mali by byť zdroj rastu firmy. Prostredníctvom moderných poznatkov dátovej vedy a inšpirovaní najlepšími  osvedčenými postupmi a príkladmi použitia z celého sveta, objavujeme v dátach vzácne koncentrované informácie, ktoré podporujú inovácie a prinášajú systémovú konkurenčnú výhodu. Pomáhame našim zákazníkom rozhodovať sa viac na základe faktov a dát a menej na základe intuície a subjektívnych pocitov. K poskytovaným službám patria:

 • Predikcie rôzneho druhu vrátane prediktívnej údržby
 • Hľadanie koreňovej príčiny nekvality
 • Počítačové videnie ako náhrada ľudského oka
 • Big data analytika v Industry 4.0
 • Hľadanie zložitých súvislostí
 • Optimalizácia výroby a logistiky
 • Odhaľovanie podvodov
 • Odchodovosť zákazníkov a zamestnancov
 • Softvérová integrácia analytických zistení do existujúcich systémov zákazíka
Benefits Online Independent on common sales point distance Independent
Overview Integrated solution for SMS interconnect mobile operators and
Overview “Umbrella” application – covers many native application

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme