Centrálna autentifikačná a autorizačná platforma

Centrálna autentifikačná a autorizačná platforma
kategória: Novinky v I.S.D.D. plus

Vzhľadom na naše bohaté skúsenosti s implementáciou a prevádzkou A&A riešení u veľkých klientov sme získali a úspešne dodali našu Identity Providing platformu – ISDD IdP, ktorú na Slovenskom trhu využívajú viaceré veľké spoločnosti z telekomunikačného, bankového, poisťovacieho a utility sektora. Kazdý deň sa pomocou našej platformy prihlasujú státisíce užívateľov do desiatok aplikácií rôznych druhov. V implementácii pre PSS a.s. sme dodali platformu s podporou uznávaných štandardov SAML2, OAuth2.0, OpenIDConnect.