Analytická aplikácia pre spotrebu elektrickej energie

Analytická aplikácia pre spotrebu elektrickej energie
kategória: Novinky v I.S.D.D. plus

Pre nášho zákazníka, Slovalco a.s., v Žiari nad Hronom sme implementovali analytickú aplikáciu, ktorá modeluje správanie elektrolýznych pecí používaných pri výrobe hliníka. Aplikácia vytvára predikcie napätia a teploty elektrolýznych pecí na najbližšie dni. Užívatelia aplikácie používajú predikované hodnoty pri určovaní predpokladanej spotreby elektrickej energie. Nahlasovanie predpokladanej spotreby elektrickej energie umožňuje distribútorom elektriny plánovať kapacitu siete, čo pre zákazníka znamená výraznú finančnú úsporu za elektrickú energiu.