Fertility AI

Fertility AI
kategória: Novinky v I.S.D.D. plus

Komunikačná platforma pre IVF (in-vitro fertility) kliniky s cieľom výmeny informácií o scoring. Samotný scoring je vykonávaný na zdieľaných dátových zdrojoch voči požadovaným cieľom (blastocysty, implantácia/tehotenstvá, pôrod) s využitím techník Machine Learningu. Výsledky sú následne používané pri vyhodnocovaní ďalších klinických prípadov. Aktuálne prebieha implementácia dalších rozvojových fáz projektu – napríklad v oblasti rozoznávania a extrakcie dát z videosekvencií pomocou neurónových sietí.