Nové partnerstvo s Industry Innovation Cluster

Nové partnerstvo s Industry Innovation Cluster
kategória: Novinky v I.S.D.D. plus

Stali sme sa členom Priemyselného inovačného klastra.

Deväť spoločností a organizácií z viacerých priemyselných odvetví pod záštitou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory v Trnave vytvorilo Priemyselný inovačný klaster (IIC – Industry Innovation Cluster). Jeho ambíciou je byť akcelerátorom inovácií slovenského priemyslu, kladie si za cieľ združovať spoločnosti, ktoré sú lídrami v slovenskom priemysle a chcú posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti.

Medzi priority klastra zakladatelia zaradili aj spoluprácu na vývoji inteligentných snímačov a senzorov priemyselného využitia internetu vecí a umelej inteligencie, inovatívne koncepty prediktívnej priemyselnej údržby a koncepty multimodálnej mobility. Klaster bude vytvárať prostredie na efektívnejší výskum a vývoj v témach, ako sú Smart Cities a Smart Industry. Na programe je aj automatizácia výrobných procesovinovatívne systémy podpory práce operátorov vo výrobe.

Viac info na: https://www.industryinnovationcluster.sk/#about-us