Riešenia

ISDD Testing Hub

Ponúkame služby IT testingu od analýzy, cez testing management až po samotné delivery a to či už on site u klienta, alebo ako služba (testing as a service) a to vrátane nearshoringu. Sme schopní pokryť manuálne aj automatické testovanie, white/gray/black box.

Automatizácia procesov v administratíve

Robotická automatizácia procesov (RPA) s použitím softvérových “robotov” automatizuje administratívno-obchodné procesy vo firmách s cieľom zrýchliť procesy, odstrániť chybovosť a zlacniť vykonávanie opakujúcich sa procesných úkonov zamestnancov back-officu. Pokrok v digitalizácii obehu dokumentov v rámci firmy, ako aj smerom k a od obchodným partnerom či štátnym inštitúciám umožňuje spracovávanie dokumentov automaticky, rozpoznať ich obsah, vyťažiť potrebné informácie a automaticky ich spracovať ďalej vo vnútorných systémoch firmy (CRM, účtovno-evidenčné systémy a pod.). Zamestnanec v tomto prípade proces len kontroluje cez užívateľské rozhranie a v prípade komplexnejších operácií pomáha pri “učení” inteligentného systému správne navrhovať potrebné kroky.

Príkladom aplikácie takýchto systémov sú napr. automatické spracovávanie došlých faktúr, súdných rozhodnutí, poistných udalosti, exekúcií a pod.  Systémy používajú technológiu OCR, strojového učenia a v prípade potreby aj umelej inteligencie.

Naše riešenie vieme pripraviť namieru Vášmu konkrétnemu back office procesu.

Telekomunikácie

Máme viac ako 15 rokov skúseností na veľkých telecom projektoch. Naše špecializované tímy sú schopné vyvinúť aj najnáročnejšie riešenia.

 • webový a mobilný self-care
 • manažment vzťahu so zákazníkom
 • manažment inventára
 • dátovú mediáciu
 • provisioning zákazníkov
 • platby, účtovníctvo a fakturáciu
 • interconnect provisioning, mediáciu, skladovanie dát, business intelligence

Finančný sektor

Okrem vývoja softvéru na kľúč, vrátane mobilných aplikácií, dodávame aj data warehousing, business intelligence a riešenia pre business procesy. Značná časť našich prác je úzko zviazaná s vývojom projektov v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. V našom portfóliu aktivít sa nachádza aj spracovanie mikroplatieb a vlastných platobných riešení.

 • vývoj softvéru na kľúč
 • mikroplatby a SMS riešenia
 • data warehousing a business intelligence
 • integrovanie enterprise aplikácií
 • vývoj mobilných aplikácií

Verejný sektor

Naši experti sa podieľajú aj na projektovom manažmente, posudzovaní architektúry a konzultáciách pre IT projekty verejnej správy.

 • projektový manažment v prostredí VS
 • posudzovanie a plánovanie dlhodobej architektúry
 • zabezpečenie súladu s európskou a slovenskou legislatívou a štandardmi
 • zber a formulácia biznis požiadaviek
 • modelovanie biznis procesov
 • vyhotovenie detailných špecifikácií pre projekty VS

Analytika v priemysle

Zákazníkom poskytujeme pokročilé analýzy ich stále početnejších dát. Zhromaždované dáta by vo firmách nemali prinášať len náklady na ich archiváciu, ale mali by byť zdroj rastu firmy. Prostredníctvom moderných poznatkov dátovej vedy a inšpirovaní najlepšími  osvedčenými postupmi a príkladmi použitia z celého sveta, objavujeme v dátach vzácne koncentrované informácie, ktoré podporujú inovácie a prinášajú systémovú konkurenčnú výhodu. Pomáhame našim zákazníkom rozhodovať sa viac na základe faktov a dát a menej na základe intuície a subjektívnych pocitov. K poskytovaným službám patria:

 • Predikcie rôzneho druhu vrátane prediktívnej údržby
 • Hľadanie koreňovej príčiny nekvality
 • Počítačové videnie ako náhrada ľudského oka
 • Big data analytika v Industry 4.0
 • Hľadanie zložitých súvislostí
 • Optimalizácia výroby a logistiky
 • Odhaľovanie podvodov
 • Odchodovosť zákazníkov a zamestnancov
 • Softvérová integrácia analytických zistení do existujúcich systémov zákazíka

Inteligentné systémy

Máme znalosti pre dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Naše know-how nám umožňuje dodávanie špecializovaných riešení s nasadením inteligentných systémov, využívajúcich komplexnú analýzu dát. Expertné znalosti rôznych platforiem a odvetví nám zabezpečujú špecializované tímy skúsených architektov, konzultantov, analytikov a vývojárov. Spojením počítačovej vedy a našich inžinierskych vedomostí dokážeme navrhnúť, prototypovať a zaviesť do prevádzky kompletné riešenia IoT.

IoT Business Hub

IoT Business Hub je univerzálna platforma, pre Vaše dáta z akýchkoľvek IoT zariadení prostredníctvom IoT siete akéhokoľvek operátora s jednoduchou integráciou na vaše systémy. Zahŕňa aj deployment and manažment samotných IoT zariadení a grafické nadstavby.

Portálové riešenia

Moderné portálové riešenia pre eCare zákazníkov, eShop vratane…

Analytické riešenia

Dodávame riešenia od úvodného data engineeringu, postavenia  Hadoop…

SMS Parking

Benefits Online Independent on common sales point distance…

Notification Engine

Notification Engine has been developed to help with…

Identity provider SSO

Overview Single Sign On platform for authentication &…

Dunning & Monitoring system

Overview Integrated Dunning and fraud prevention Monitoring system…

Mobile Buddy

Overview “Umbrella” application – covers many native applications…

Biometric Electronic Sign system

Overview Biometric Electronic Sign (BE-Sign) system – enables…

IoT Business Hub

IoT Business Hub je univerzálna platforma, pre Vaše…