Využitie analytiky pri zamedzení poruchovosti distribučnej siete

Využitie analytiky pri zamedzení poruchovosti distribučnej siete
kategória: Novinky v I.S.D.D. plus

V rámci realizácie prác pre nášho zákazníka Stredoslovenská distribučná, a.s. sme sa zaoberali témami:

– analýza vplyvu porúch vysokého napätia spôsobených porastami na poruchovosť iných prvkov v sieti na rovnakom alebo susednom vývode

– analýza vzťahu medzi signalizáciami zemných spojení, ktoré ešte nevypnú vedenie a poruchovosťou vedení

Analýzy boli vytvorené v jazyku R podľa metodiky CRISP-DM  a vychádzali z dát o poruchovosti za posledných 12 rokov. Výstupom pre zákazníka boli štúdie vrátane vizualizácií a záverečných odporúčaní. Zistené poznatky umožnia manažmentu zákazníka hlbšie spoznať dôsledky porúch a optimálnejšie smerovať investície.